VÝTVARNÉ KURZY VYTFIT/ STRUČNÝ PREHĽAD VÝTVARNÝCH TECHNÍK


Výtvarné relaxcentrum VytFit/ výtvarné kurzy pre každého, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre  >> https://www.vytfit.sk                                

          STRUČNÝ PREHĽAD VÝTVARNÝCH TECHNÍK


AIRBRUSH- Alebo tzv.americká retuš, (obraz vzniká nanášaním farebného pigmentu na podklad rozprašovaním, striekaním), ktorá má už viac ako storočnú tradíciu. Airbrush má širokú škálu uplatnenia nielen v oblasti reklamy. Ako materiál sa používajú akrylátové farby s UV filtrami a niekoľko vrstiev bezfarebného laku s vysokým leskom.
AKRYL- Technika maľby disperznými farbami na báze polyakrylových živíc a zmesi pigmentov, založená na vodnej báze, čo je jej hlavná výhoda. Akrylová farba je v čerstvom stave riediteľná vodou, v zaschnutom stave je vodeodolná. Trvanlivosť: podľa prostredia, cca 30 – 70 rokov. Technické vlastnosti akrylových farieb sú podobné olejovým farbám, ale na riedenie akrylových farieb a vymývanie štetcov je potrebná len voda. Zároveň majú tú vlastnosť, že rýchlejšie vysychajú.
AKVAREL- Akvarel je maliarska technika využívajúca vodorozpustné pigmenty, ktoré sú priehľadné alebo matné a spolu s arabskou gumou a glycerínom sú viazané k papieru. Keďže toto médium využíva vodu a najčastejšie sa používa na papieri, počas storočiach sa používal (a používa) na rozmanité materiály napr papyrus, kožu, látku, drevo, plátno, plasty, noviny atď.
ANAMORFÓZA (Anamorfia)- Výtvarná technika tvorby priestorových ilúzii, dnes využívaná nielen umelcami streetartu. Spočíva v tvorbe (kreslení a maľovaní) dvojrozmerných (2D) obrazov, javiacich sa z istého uhla trojdimenzionálne (3D). (Edgar Mueller, Francois Abelane, Julian Beever, Leon Keer a iní). Špeciálnym druhom je tzv. Cylindrická Anamorfóza- Ide rovnako o tvorbu optického klamu, pri ktorom požadovaný vzhľad obrazu dosahujeme odrazom zdanlivo zdeformovanej predlohy (kresby, malby, sochy, fotografie) a to na povrchu cylindrického zrkadla. Hoci sa technika anamorfózy javí ako novinka, je používaná už dlhé storočia.
ASAMBLÁŽ- Výtvarná technika podobná koláži, kde je obraz rozšírený do do tretieho rozmeru
BATIKOVANIE- Vytváranie abstraktných vzorov na látku (pomocou špagátu a farby na textil)
DECOUPAGE- servítková technika- Spôsob dekorácie rôznych predmetov z dreva, plastu, hliny, skla, atď. prilepovaním servítok
EBRU ART- Stará turecká technika maľby na vodnej hladine so špeciálnymi farbami.
ENKAUSTIKA- Maľba voskom (pomocou špeciálneho vosku roztápaného enkaustickou žehličkou, nanášaného na papier)
FROTÁŽ- Prenášanie textúry, reliéfu, štruktúry (napr. látky, mince, listy) na plochu.
GRAFFITI- Je osobitý spôsob písania sprejom na múry, betónové plochy a vagóny v mestách. Označuje buď graffitistu (teda tvorcu graffiti – writer) alebo tvorbu graffiti ako anonymný výtvarný prejav rozšírený najmä od začiatku 70. rokov 20. storočia (USA). Podstata Graffiti spočíva v tom, že writer alebo sprejer sa snaží prezentovať svoje pseudomeno - tag pomocou farby v spreji (ale aj inými prostriedkami)
GRAFIKA- Je druh výtvarného umenia, ktorý prenáša kresbový prejav do hmoty a technologickým postupom umožňuje vytvoriť viac kópií (bežne sa používa k ilustrovaniu kníh, na plagáty, exlibris...) Tlačové techniky: Tlač z výšky- Najstaršia tlačiarenská technika - obraz nakreslený na formu (drevo, lino, kov…) sa v miestach, ktoré sa nemajú otlačiť vyreže, natrie tlačovou farbou a otlačí na papier. 
Podľa formy a techniky tlače rozornávame: drevorez, drevoryt (xylografia), linorez, linoryt, kovoryt, olovoryt, razená technika (šrotová tlač), originálna zinkografia, Tlač z hĺbky – línie kresby sú vyhĺbené pod úroveň povrchu formy (meď, zinok, mosadz, železo, hliník, plast…), do ktorých prenikné tlačiarenská farba, ktorá sa z ostatného povrchu formy stiera. Pri tlači sa pod veľkým tlakom papier vtlačí do vyrytých častí a zafarbí sa tlačiarenskou farbou (Lept). Tlač z plochy – dnes najrozšírenejšia ako ofsetová tlač – tlačiace a netlačiace prvky formy sú v jednej rovine, prenos farby na papier zabezpečujú rozdielne chemicko-fyzické vlastnosti tlačiarenských povrchov, (Litografia) Sieťotlač – často nazývaná šablónová tlač, pretláčanie farby cez šablónu/sieťku, umelecká sieťotlač- serigrafia, grafická sieťotlač, technická sieťotlač, špeciálna sieťotlač..., prietlač- pretláčanie farby stierkou cez otvorené tlačiace časti formy (podobné sieťotlači)
GVAŠ- Je technika na rozhraní akvarelu a tempery. Konzistenciou a vlastnosťami sú gvašové farby blízke temperám. Sú krycie (obsahujú prísadu krycej beloby) a vodou riediteľné. Ich spojivo tvorí podobne ako u akvarelových farieb arabská guma, vďaka ktorej vydrží farba dlhšie vláčna. Možno s nimi okrem papiera maľovať aj na pergamen, textílie a omietku.
ALCHYMÁŽ- zmena pôvodného výtlačku chemikáliami
KRAKELOVANIE- jedna z techník imitácie starožitností, tvorí dojem, že povrch je popraskal
KRESBA (Kreslenie)- Je plošný lineárny záznam kresliacim nástrojom (nástroj zanecháva farebnú stopu na podklade) napr. ceruzkou na papieri, textile a iných materiáloch s možnosťou kolorovania a lavírovania.Kresba je taktiež vizuálne umenie, ktoré je vytvárané množstvom kresliacich pomôcok na dvojrozmerné médium. Bežne sa používajú ceruzky, pastelky, voskové ceruzky, pastely, voskové pastely, kriedy, rudky, uhoľ, olovko, pero a tuš. Druhy kresby: Grifonáž- Kresba na okraji papiera, Skica- skratkovitá rýchla kresba, Študijná kresba- podľa modelu, Prípravná kresba- prenáša sa na omietku, drevo, Umelecká kresba- volná (fotorealistická, gestická, automatická atd.)
KOLÁŽ- Je výtvarná technika, zrodená v období Kubizmu, založená na lepení kúskov papiera, alebo textilu. Tento materiál sa vystrihuje, prípadne trhá. Vytvárať môžeme zjednodušené figuratívne alebo dekoratívne formy. Koláž možno dotvárať kresbou alebo maľbou.
LAVÍROVANIE- Rozmývanie kresby pomocou mokrého štetca, niekedy aj namočeného do riedkej tekutej farby.
LEPT- Lept patrí medzi grafické techniky, do skupiny tlače z hĺbky. Základným materiálom pre lept je kovová doska (meď, zinok). Kresba sa tvorí pomocou kyseliny, ktorá leptá nechránené miesta kovovej dosky. Plochy, ktoré nemajú byť vystavené účinku leptadla sa pokryjú tenkou vrstvou špeciálneho krytu (látka podobná vosku). Zadná strana dosky a okraje sa pokryjú lakom. Do krytu sa grafickou ihlou vytvorí kresba tak, aby ihla prenikla na kov. Kovová doska sa neskôr uloží do roztoku kyseliny a odhalený kov sa leptá. Po vyleptaní sa kryt odstráni a doštička sa pokryje tlačiarenskou farbou. Pre tlač sa používa navlhčený papier a odtláča sa na hĺbkotlačovom tlačiarenskom lise.
LITOGRAFIA- Litografia alebo kameňotlač patrí medzi grafické techniky, založené na princípe vzájomného odpudzovania mastnoty a vody. Základným materiálom je litografický kameň alebo kamenná doska s úplne rovným povrchom. Na litografický kameň sa kreslí litografickou ceruzkou, litografickým tušom a inými materiálmi. Pokreslené miesta určené na odtláčanie priťahujú mastnotu - prijímajú farbu. Miesta, ktoré sa neodtlačia, priťahujú vodu a odpudzujú tlačiarenskú farbu. Na navlhčený litografický kameň sa položí papier a odtláča sa pomocou tlačiarenského lisu.
MAĽBA- je jednotlivé maliarske dielo, voľné i viazané s architektúrou, ale aj maliarstvo ako druh výtvarného prejavu, maliarska tvorba, rozlične rozlišovaná podla svojho zásadného poňatia (abstraktná a zobrazujúca, intímna a monumentálna), podľa námetu (figurálna, portrétna, žánrová, krajinomaľba, zátišie, mytologická, cirkevná a svetská), podľa funkcie (voľná a užitá), podla materiálu a techniky (nástenná, ku ktorej patrí mozaika a maľba na skle, maľba závesných obrazov, maľba na dosku, plátno, miniatúra, freska, maľba al secco (nasucho), olejomaľba, tempera, gvaš, pastel, akvarel) a pod.
MEZZOTINTA- Lept patrí medzi grafické techniky, do skupiny tlače z hĺbky. Základným materiálom pre lept je kovová doska (meď, zinok). Kresba sa tvorí pomocou kyseliny, ktorá leptá nechránené miesta kovovej dosky. Plochy, ktoré nemajú byť vystavené účinku leptadla sa pokryjú tenkou vrstvou špeciálneho krytu (látka podobná vosku). Zadná strana dosky a okraje sa pokryjú lakom. Do krytu sa grafickou ihlou vytvorí kresba tak, aby ihla prenikla na kov. Kovová doska sa neskôr uloží do roztoku kyseliny a odhalený kov sa leptá. Po vyleptaní sa kryt odstráni a doštička sa pokryje tlačiarenskou farbou. Pre tlač sa používa navlhčený papier a odtláča sa na hĺbkotlačovom tlačiarenskom lise.
OLEJOMAĽBA- Táto technika je rozšírená od doby neskorej gotiky (14. Storočie, objavitel Jan van Eyck). Farbivo je v nich zmiešané s olejom (najviac sa používa ľanový alebo orechový) a riedi sa terpentínom, v súčasnosti aj špec. upravenými médiami. Charakter oleja obsiahnutého vo farbách ovplyvňuje kryciu schopnosť farieb. Pretože olejové farby schnú dlhšiu dobu, môžeme s nimi pracovať dlhú dobu po nanesení na podklad (lepenku, drevo, plátno,...). Po zaschnutí farby tmavnú.
PAKETÁŽ- Obaľovanie predmetov papierom, igelitom, alebo textíliou
PARAFRÁZA- Voľné spracovanie diela (cudzej predlohy), odpoveď na dielo, využitie rovnakej myšlienky v inom (vlastnom) prevedení,
PASTEL- Pastel je výtvarná technika na rozhraní maľby a kresby, resp. umožňuje oboje. Farby sa nemiešajú na palete, ale prekrývaním, miešaním a roztieraním priamo na papieri. Pastely majú nádherné, žiarivé farby a technika umožňuje maliarovi priamy kontakt s médiom. Rozoznávame suché, olejové a voskové pastely
PATCHWORK- Zošívanie menších kúskov látky do zvoleného vzoru
POURING- je metóda, kde pomocou pouring média a akrylových farieb můžeme vytvárať rôzne štruktúry. Prelínaním farieb vznikajú zaujímavé obrazce. Zajímavých efektov docielime pridaním pár kvaliek silikonového oleja, ktorý nám v malbe bude vytvárať bubliny nebo oká.
REDEFINÁCIA- Zmena objektu z úžitkového na umelecký/upravenie a vloženie úžitkového predmetu do umeleckého diela, nadobúda estetickú funkciu
SCOUBIDOU- vytváranie ozdôb a šperkou pomocou farebných bužírok
SGRAFITO- je grafická umelecká technika, pri ktorej dielo vzniká vyškrabávaním do viacvrstvovej hladenej omietky. Odškrabaním vrchnej omietky sa odkrýva spodná vrstva čím sa vytvára motív. Sgrafito vzniklo v Taliansku v období renesancie ako typický dekoratívny prvok tohto slohu a uplatňovalo sa najmä pri výzdobe fasád budov, neskôr aj v interiéroch.
SUCHÁ IHLA- Technika suchej ihly je typ lineárnej rytiny (grafická technika), ktorá však namiesto rydiel používa oceľovú ihlu na vyrývanie do hladkého povrchu medenej, prípadne zinkovej dosky. Názov vznikol z toho, že ide o suchý proces bez použitia kyseliny.
TEMPERA- Temperové farby sú riediteľné vodou a majú vysoké krycie vlastnosti podobné akrylovým farbám, na rozdiel od nich je však možné temperu po zaschnutí znova rozmyť. Zasychajú rýchlo a po zaschnutí sú skôr matné; zasychania však možno regulovať
VITRÁŽ- Sklenená plocha vytvorená z kúskov farebných skiel, ktoré sú spojené olovenými, alebo medenými páskami, najčastejšie sa vyskytujú v kostoloch, chrámoch, katedrálach… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarné relaxcentrum VytFit/ výtvarné kurzy pre každého, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >> https://www.vytfit.skKomentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

VÝTVARNÉ KURZY VYTFIT/ V SKRATKE O AKRYLOVÝCH FARBÁCH (Charakteristika, história)

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA V SKRATKE/ Od praveku po multikulturalizmus