VÝTVARNÉ RELAXCENTRUM VYTFIT - RADOSŤ, FANTÁZIA, INŠPIRÁCIA


Výtvarné relaxcentrum VytFit/ výtvarné kurzy pre každého, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre  >> https://www.vytfit.sk 

VÝTVARNÉ RELAXCENTRUM VYTFIT - RADOSŤ, FANTÁZIA, INŠPIRÁCIA

Výtvarné kurzy VytFit, pôvodne Re-kreatívne štúdio ponúka od r. 2004 pre verejnosť (dospelým, mládeži, deťom, seniorom, párom a skupinám) neštandardný, zážitkový priestor rozvíjania tvorivých zručností, Vyt/ness ateliér objavovania nového a súčasne miesto aktívneho relaxu. Pravidelné kurzy kreslenia, maľovania a výtvarných techník sú vo VytFit ideálnou alternatívou voľnočasových aktivít pre všetky generácie a úrovne výtvarných nadšencov, amatérov aj úplných laikov. Podmienkou účasti nie je talent, ani predchádzajúce skúsenosti s tvorbou, ale nadšenie, chuť a otvorenosť pre nové výzvy. 
                                                            MENU
(10-týždenný program, založený na autentickom mapovaní príbehu dejín umenia formou tvorby interaktívnych záznamov kresby, maľby, grafiky, s využitím širokej škály výtvarných techník. Intenzívna forma pre všetky úrovne a generácie.)

(Tradičné výtvarné kurzy kreslenia, malovania, založené na realistickom zobrazovaní, verných prepisoch videnej skutočnosti. Tempera, pastel, olej, gvaš, akryl, akvarel...)

(Na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, alebo školy, kde je preukázanie talentu súčasťou skúšky: animovaná tvorba, grafický, priemyselný a módny dizajn, architektúra...atď., konzultačné dielne, výber domácich prác, príprava a zhotovenie vlastného portfólia )

(Nenáročné oboznámenie sa s technikami a postupmi kreslenia a malovania akrylovými farbami. Každá z 8 vzájomne nadväzujúcich lekcií kurzu je samostatným projektom zameraným na konkrétnu oblasť.)

(Kurzy Olejomaľby zamerané na ľahké a rýchle zvládnutie základných techník. Tento výtvarný program je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Pracuje sa nepáchnucim materiálom, bez škodlivých výparov.)

Túžite si namaľovať vlastné krajinky, zátišia, postavu či portrét? Možnosti akvarelu sú čo do šírky použitia takmer nevyčerpateľné. Výsledok závisí od zručností a pohotovosti kresliara, preto kurz kladie dôraz aj na upevňovanie základov a úrovne kreslenia.

Pastel je jedinečná výtvarná technika na rozhraní maľby a kresby, pri ktorej nedochádza k miešaniu farieb na palete, ale prekrývaním, miešaním a roztieraním priamo na papieri. Takto vytvorený vzťah medzi rukou a materiálom, je porovnateľný so vzťahom medzi rukou sochára a hlinou.

Oboznámte sa so základmi kreslenia, maľovania 2D, 3D figúr (najznámejších postavičiek sveta komixu a fantasy), vytvorte si vlastnú sériu obrazov, grafický mini- román, experimentujte s výtvarnými technikami vychádzajúcimi z výrazových foriem graffiti, komixu a iných vizuálnych médii popkultúry.

Výtvarné kurzy základov klasickej kresby, osvojovanie si zákl. kresliarskych zručností a postupov výstavby obrazu, špecifiká techník kreslenia grafitovou tuhou, uhľom, sépiou, rudkou, tušom, kriedou, pastelom, gumou.Témy sú nasmerované k zvládnutiu realistickej kresby zátišia a priestorových objektov, kresby portrétu (podľa modelu), figúry (živého aktu) a krajinných scenérií (vzdušná perspektíva). Možnosti špecializácie....)

Nenáročný maliarsky program založený na tvorbe výtvarných transpozícií zážitkov a skúseností základných zmyslov človeka (zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, 6. zmysel) na pozadí jednoduchých prírodných javov, podnetov hudby, psychológie, spirituality, atď. Na každý zo zmyslov sa v kontinuálnom oblúku tém viažu špeciálne úlohy, na ktoré účastník tvorivo reaguje a vyberá výrazové analógie v médiu maľby a kresby

Relaxačné, kreatívno-zábavné výtvarné kurzy, workshopy aj ako spoločenské akcie pre firmy, firemné kolektívy, zamerané na podporu a rozvoj tímovej spolupráce, zlepšenie pracovného prostredia, motivácie a vzťahov.)

Rozvoj talentu, výtvarného cítenia a zručností pre deti od 9 do 14 rokov, schopné samostatnej práce bez sprievodu rodičov. Kurz je zameraný na objavovanie a experimentovanie s rôznymi výtvarnými materiálmi, tvorivými činnosťami, hry s farbami a tvarmi. Súčasťou kurzu je kreslenie, maľovanie obľúbených motívov, postáv, zvieracích a ľudských hrdinov. U starších je kladený dôraz na zvládnutie základov kreslenia a práce s farbou.

(Voľné pokračovanie výtvarných kurzov na ich nadväzujúcich stupňoch. Špecializácie, ďalej svetom výtvarných techník...)

Vyberte si z ponuky ktorýkoľvek z kurzov VytFit a absolvujte ho v príjemnom prostredí v centre Bratislavy.

(Tvorivý pobyt určený pre každého, kto má chuť spojiť rekreáciu v prírode s umeleckou činnosťou a ponoriť sa do kúzla tvorby v plenéri. Na kurze sú vítaní všetci s chuťou skúsiť opeť niečo iné, kresliť a maľovať na čerstvom vzduchu, priamo v srdci prekrásnej prírody.)

(Prostredníctvom darčekovej poukážky máte možnosť kedykoľvek v roku obdarovať výtvarným kurzom svojich najbližších, partnera, partnerku, členov rodiny, priateľa, kolegu, obchodného partnera, alebo svojich zamestnancov.) 
..................................................................................................................
 
Výtvarné relaxcentrum VytFit/ výtvarné kurzy pre každého, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre  >> https://www.vytfit.sk  

https://www.vytfit.sk
Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

VÝTVARNÉ KURZY VYTFIT/ V SKRATKE O AKRYLOVÝCH FARBÁCH (Charakteristika, história)

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA V SKRATKE/ Od praveku po multikulturalizmus

VÝTVARNÉ KURZY VYTFIT/ STRUČNÝ PREHĽAD VÝTVARNÝCH TECHNÍK