Príspevky

ZÁKLADNÉ VÝTVARNÉ POJMY

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >>https://www.vytfit.sk  -----------------------------------------------------------------------------                                      ZÁKLADNÉ VÝTVARNÉ POJMY
Základné výtvarné pojmy

Nástrojom vnímania viditeľného sveta je oko. To je zmyslový orgán zraku. Zrakom vnímame svetlo. Svetlo umožňuje rozlišovať tvary a farby. Svetlo, tvar, farba - toto je spoločné mnohým organizmom.

Základné výtvarné prostriedky

1. Bod - línia - čiara - tvar

2. Svetlo a tieň - modelácia

3. Farba - tinta - názov pre zrakový vnem kvality


Línia: vymedzuje tvar u obrazu v ploche, u sochy v priestore. Línia vyjadruje pohyb! Línia, svetlo a tieň (čiary a tieňovanie) vytvára kresbu. Aj samotná línia je kresba.

Svetlo a tieň: sú prostriedky modelácia. Vytvára pocit ilúzie objemu v ploche obrazu. U trojrozmerných predmetov modelujeme objem.

Farba: prostriedok maľby. Vytvára maľbu. Pôsobí na n…

ZÁKLADY KRESLENIA PODĽA SKUTOČNOSTI

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >>https://www.vytfit.sk              ZÁKLADY KRESLENIA PODĽA SKUTOČNOSTI

1. Skúmanie zobrazovaného predmetu

Zobrazovaný predmet je nevyhnutné prezrieť zo všetkých strán. Pritom je dôležité objasnenie si jeho tvaru, prípadne ak ide o zložitejší predmet, predstaviť si ho rozložený na základné jednoduché tvary, z ktorých sa skladá, alebo ktoré ho obaľujú. Len tak možno nakresliť správny obraz predmetu.

2. Voľba stanovišťa

Pri voľbe stanovišťa treba dbať na to, aby pohľad na zobrazovaný predmet bol čo najcharakteristickejší. Priečna poloha predmetu nieje vždy vhodná, lebo nevidieť pri nej dosť názorne všetky jeho rozmery. Vhodnejšia je nárožná poloha zobrazovaného predmetu, pri ktorej sa treba vyhýbať tzv. mŕtvej perspektíve, tj. zobrazovaniu, pri ktorom na seba kolmé vodorovné hrany predmetu ubiehajú pod rovnakým uhlom. Pritom je vhodné voliť taký odstup, aby sa rovnal násobku až …

OLEJOMAĽBA, ALEBO AKRYL, ČO SI VYBRAŤ?

Obraz
Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >> https://www.vytfit.sk

OLEJOMAĽBA, ALEBO AKRYL, ČO SI VYBRAŤ?

Olejové aj akrylové farby majú svoje klady a zápory a preto záleží skôr, na ktoré kritériá kladiete pri výbere techniky dôraz. Pozrime sa teda na porovnanie vlastností farieb a techník z rôznych uhlov.

Porovnanie olejových a akrylových fariebPomôcky: Na olej väčšinou potrebujete viac pomôcok: farby, oleje, riedidlá atp. Akryl zvládnete (možno) aj bez médií, len s farbami.

Zloženie farieb: Olejové farby sa riedia terpentínom (médiom), pridáva sa aj olej. Akrylu stačí voda. Terpentín zapácha, ale dostane sa aj variant bez zápachu.

Vymývanie štetcov: olejovky sa vymývajú terpentínom, akrylové farby vodou. Pri oboch technikách je lepšie mať štetce počas práce ponorené v rozpúšťadle.

Príprava: Súvisí s používanými riedidlami, médiami, pokladom. Veľa práce je spojené s prípravou plátna. Akryl sa často maľuje aj na …

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA V SKRATKE/ Od praveku po multikulturalizmus

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >> https://www.vytfit.sk
DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA V SKRATKEPraveké umenie Vznikalo v praveku čiže v období , z ktorého nie sú zachované písomné pamiatky Praveký človek maľoval, kreslil a ryl po stenách jaskýň a vytváral drobné sošky Věstonická Venuša Robil šperky z kostí a iných prírodných materiálov, kovov Zhotovoval a ozdoboval keramické nádoby a zbrane Z najznámejších nálezísk Jaskyňa Altamira v Španielsku, Lascaux vo Francúzsku V Čechách – v Předmostí pri Přerove, v Rakúsku Hallstatt a iné Staroveké umenie Zahŕňa sochárstvo, maliarstvo a úžitkové umenie starovekých národov Číny, Indie, Egypta , Mezopotámie, Sýrie, oblasti okolo Egejského mora, najmä antického Grécka a Ríma do začiatku nášho letopočtu a začiatkov kresťanstva Sochárstvo bolo v staroveku veľmi úzko spojené s architektúrou –egyptské sfingy, sochy v nadživotnej veľkosti zvané kolosy, etruské sarko…

DO POHODY S AUTOMATICKOU KRESBOU/ ČO JE AUTOMATICKÉ KRESLENIE?

Obraz
Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >> https://www.vytfit.sk

DO POHODY S AUTOMATICKOU KRESBOU/ ČO JE AUTOMATICKÉ KRESLENIE?S automatickou kresbou( tzv. mimovedomým kreslením) sa bežne stretávame pri telefonovaní, na poradách, školeniach, prednáškach, v stavoch nudy, atď. Automatickým, kreslením vznikajú rôzne obrazy, kresby na okrajoch papiera, blokoch, zošita atď. Ide len o spontánne uvoľňovanie vnútorných tlakov a napätí? Vykreslenie sa je dnes čoraz viac populárnejšou metódou relaxácie, zábavy s umením, ale aj metódou zbavovania sa, odstraňovania, či prevencie rôznych psychických problémov, negatívnych emócii, pocitov, depresii, myšlienok, fóbii, strachov a iných ťažkostí. 
Čo k tomu treba?
Vhodný priestor a čas, odhodlanie, pokojnú hudbu, vhodný kresliaci materiál (ceruzku, uhlík, grafit, fixy, voskovky atd.), čistý papier, ideálny formát A2, (fantázíí sa medze nekladú).
Ako postupovať?
 Po krátkom u…

PREČO MALIAR MAĽUJE INAK AKO SKUTOČNOSŤ VYZERÁ? (prof. MILAN KNÍŽÁK)

Obraz
MILAN KNÍŽÁK: PREČO MALIAR MAĽUJE INAK AKO SKUTOČNOSŤ VYZERÁ?Milan Knížák-maliar, sochár, dizajnér, multimediálny umelec, riaditeľ Národnej galérie v Prahe (z prednášky detská univerzita Komenského r.2008) 
Priznám sa, že ma otázka, ktorá je témou tejto prednášky, veľmi prekvapila. Pýtať sa, prečo maliar maľuje inak, ako skutočnosť vyzerá, mi pripadá dnes veľmi oneskorené. Taká otázka by mohla padnúť niekedy v prvej štvrtine 20. storočia, teda takmer pred 100 rokmi. Dnes by som sa mohol maximálne opýtať, prečo sa skutočnosť tak málo podobá umeleckým dielam, keďže sa vzdala (tá skutočnosť) časti svojej skutočnosti a je iba zhlukom najrôznejších módnych trendov. Je to možno tým, že umenie zostáva niečím, čo ide vlastným tempom, čo si vytvára svoj vlastný svet a ľudia – to znamená väčšinová spoločnosť – nejako zaostávajú. Dnes všade vládnu populárne módne trendy, ktoré musia byť nevyhnutne povrchné už iba tým, že chcú byť široko populárne. Vráťme sa však k pôvodnej otázke.
Obr…

VÝTVARNÉ RELAXCENTRUM VYTFIT - RADOSŤ, FANTÁZIA, INŠPIRÁCIA

Obraz