Príspevky

Výtvarné kurzy VytFit/ kurzy kreslenia, malovania pre každého - Bratislava

Výtvarné kurzy VytFit- Bratislava » Výtvarné relaxcentrum VytFit, pôvodne Re-kreatívne štúdio ponúka od r. 2004 pre verejnosť (dospelým, mládeži, deťom, seniorom, párom a skupinám) neštandardný, zážitkový priestor rozvíjania tvorivých zručností, Vyt/ness ateliér objavovania nového a súčasne miesto aktívneho relaxu. Pravidelné kurzy kreslenia, maľovania a výtvarných techník sú vo VytFit ideálnou alternatívou voľnočasových aktivít pre všetky generácie a úrovne výtvarných nadšencov, amatérov aj úplných laikov. Podmienkou účasti nie je talent, ani predchádzajúce skúsenosti s tvorbou, ale nadšenie, chuť a otvorenosť pre nové výzvy.
PONUKA KURZOV:

- KREATÍVNA SEKVENCIA - Výtvarný, tvorivo-experimentálny kurz
(10-týždenný program, založený na autentickom mapovaní príbehu dejín umenia formou tvorby interaktívnych záznamov kresby, maľby, grafiky, s využitím širokej škály výtvarných techník. Intenzívna forma pre všetky úrovne a generácie.)

- IMITÁCIA REALITY - Klasický výtvarný …

HlAVNÉ VÝHODY ŽIVÉHO VÝTVARNÉHO KURZU V SKUPINKE, V POROVNANÍ S ONLINE, VIDEO KURZAMI NA POČÍTAČI.

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Gaštanová 8, 81104 Bratislava- Staré mesto. Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >>https://www.vytfit.sk

HLAVNÉ VÝHODY ŽIVÉHO VÝTVARNÉHO KURZU V SKUPINKE, V POROVNANÍ S ONLINE, VIDEO KURZAMI NA POČÍTAČI.
1) Lektor sa Vám osobne venuje, kontroluje a usmerňuje priebeh. Pokiaľ niečomu nerozumiete, počítač vám to sám od seba nevysvetlí.
2) Na skupinovom výtvarnom kurze je postarané o všetko. O Váš priestor a kľud na tvorbu, máte pripravené všetky potreby a pomôcky a o nič sa nestaráte.

3) Ušetríte veĺa energie a času s prípravou všetkého potrebného a následným upratovaním a čistením interiéru po maľovaní.
4) Sociálny kontakt a vzájomná komunikácia v živej skupinke nenahradí žiaden počítač. Skupinová atmosféra výtvarných kurzov sa osvedčila ako efektívnejší spôsob výuky.
5) Skupinový kurz vyzýva k pravidelnosti, sebadisciplíne, a či sa vám práve chce, či nie, Váš termín kurzu je určený. V ateliéri sa zoznámite s novými luďmi 6) POZOR!  Vysoké percento…

ZÁKLADNÉ VÝTVARNÉ POJMY

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >>https://www.vytfit.sk  -----------------------------------------------------------------------------                                      ZÁKLADNÉ VÝTVARNÉ POJMY
Základné výtvarné pojmy

Nástrojom vnímania viditeľného sveta je oko. To je zmyslový orgán zraku. Zrakom vnímame svetlo. Svetlo umožňuje rozlišovať tvary a farby. Svetlo, tvar, farba - toto je spoločné mnohým organizmom.

Základné výtvarné prostriedky

1. Bod - línia - čiara - tvar

2. Svetlo a tieň - modelácia

3. Farba - tinta - názov pre zrakový vnem kvality


Línia: vymedzuje tvar u obrazu v ploche, u sochy v priestore. Línia vyjadruje pohyb! Línia, svetlo a tieň (čiary a tieňovanie) vytvára kresbu. Aj samotná línia je kresba.

Svetlo a tieň: sú prostriedky modelácia. Vytvára pocit ilúzie objemu v ploche obrazu. U trojrozmerných predmetov modelujeme objem.

Farba: prostriedok maľby. Vytvára maľbu. Pôsobí na n…

ZÁKLADY KRESLENIA PODĽA SKUTOČNOSTI

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >>https://www.vytfit.sk              ZÁKLADY KRESLENIA PODĽA SKUTOČNOSTI

1. Skúmanie zobrazovaného predmetu

Zobrazovaný predmet je nevyhnutné prezrieť zo všetkých strán. Pritom je dôležité objasnenie si jeho tvaru, prípadne ak ide o zložitejší predmet, predstaviť si ho rozložený na základné jednoduché tvary, z ktorých sa skladá, alebo ktoré ho obaľujú. Len tak možno nakresliť správny obraz predmetu.

2. Voľba stanovišťa

Pri voľbe stanovišťa treba dbať na to, aby pohľad na zobrazovaný predmet bol čo najcharakteristickejší. Priečna poloha predmetu nieje vždy vhodná, lebo nevidieť pri nej dosť názorne všetky jeho rozmery. Vhodnejšia je nárožná poloha zobrazovaného predmetu, pri ktorej sa treba vyhýbať tzv. mŕtvej perspektíve, tj. zobrazovaniu, pri ktorom na seba kolmé vodorovné hrany predmetu ubiehajú pod rovnakým uhlom. Pritom je vhodné voliť taký odstup, aby sa rovnal násobku až …

OLEJOMAĽBA, ALEBO AKRYL, ČO SI VYBRAŤ?

Obraz
Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >> https://www.vytfit.sk

OLEJOMAĽBA, ALEBO AKRYL, ČO SI VYBRAŤ?

Olejové aj akrylové farby majú svoje klady a zápory a preto záleží skôr, na ktoré kritériá kladiete pri výbere techniky dôraz. Pozrime sa teda na porovnanie vlastností farieb a techník z rôznych uhlov.

Porovnanie olejových a akrylových fariebPomôcky: Na olej väčšinou potrebujete viac pomôcok: farby, oleje, riedidlá atp. Akryl zvládnete (možno) aj bez médií, len s farbami.

Zloženie farieb: Olejové farby sa riedia terpentínom (médiom), pridáva sa aj olej. Akrylu stačí voda. Terpentín zapácha, ale dostane sa aj variant bez zápachu.

Vymývanie štetcov: olejovky sa vymývajú terpentínom, akrylové farby vodou. Pri oboch technikách je lepšie mať štetce počas práce ponorené v rozpúšťadle.

Príprava: Súvisí s používanými riedidlami, médiami, pokladom. Veľa práce je spojené s prípravou plátna. Akryl sa často maľuje aj na …

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA V SKRATKE/ Od praveku po multikulturalizmus

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >> https://www.vytfit.sk
DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA V SKRATKEPraveké umenie Vznikalo v praveku čiže v období , z ktorého nie sú zachované písomné pamiatky Praveký človek maľoval, kreslil a ryl po stenách jaskýň a vytváral drobné sošky Věstonická Venuša Robil šperky z kostí a iných prírodných materiálov, kovov Zhotovoval a ozdoboval keramické nádoby a zbrane Z najznámejších nálezísk Jaskyňa Altamira v Španielsku, Lascaux vo Francúzsku V Čechách – v Předmostí pri Přerove, v Rakúsku Hallstatt a iné Staroveké umenie Zahŕňa sochárstvo, maliarstvo a úžitkové umenie starovekých národov Číny, Indie, Egypta , Mezopotámie, Sýrie, oblasti okolo Egejského mora, najmä antického Grécka a Ríma do začiatku nášho letopočtu a začiatkov kresťanstva Sochárstvo bolo v staroveku veľmi úzko spojené s architektúrou –egyptské sfingy, sochy v nadživotnej veľkosti zvané kolosy, etruské sarko…

DO POHODY S AUTOMATICKOU KRESBOU/ ČO JE AUTOMATICKÉ KRESLENIE?

Obraz
Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >> https://www.vytfit.sk

DO POHODY S AUTOMATICKOU KRESBOU/ ČO JE AUTOMATICKÉ KRESLENIE?S automatickou kresbou( tzv. mimovedomým kreslením) sa bežne stretávame pri telefonovaní, na poradách, školeniach, prednáškach, v stavoch nudy, atď. Automatickým, kreslením vznikajú rôzne obrazy, kresby na okrajoch papiera, blokoch, zošita atď. Ide len o spontánne uvoľňovanie vnútorných tlakov a napätí? Vykreslenie sa je dnes čoraz viac populárnejšou metódou relaxácie, zábavy s umením, ale aj metódou zbavovania sa, odstraňovania, či prevencie rôznych psychických problémov, negatívnych emócii, pocitov, depresii, myšlienok, fóbii, strachov a iných ťažkostí. 
Čo k tomu treba?
Vhodný priestor a čas, odhodlanie, pokojnú hudbu, vhodný kresliaci materiál (ceruzku, uhlík, grafit, fixy, voskovky atd.), čistý papier, ideálny formát A2, (fantázíí sa medze nekladú).
Ako postupovať?
 Po krátkom u…